SHRADHA BHAKTIVISWA KALYAN TRUST

Vishnu Chalisa English

विष्णु चालीसा इंग्लिश में पढ़ें (Vishnu Chalisa Lyrics in English)

।। DOHA ।।

Vishnu suniye vinay sevak ki chitlaay |

Kirat kuch varnan karun dijai gyan Bataay ||

।। CHAUPAI ।।

Namo vishnu bhagwan kharari Kashat nashavan akhil bihari ।।

Prabal jagat me shakti tumhari Tribhuvan fail rahi Ujiyaari ।।

Sundar roop manohar surat Saral savbhav mohni murat ।।

Tan par pitambar ati sohat Baijanti mala mann mohat ।।

Shankh chakr kar gada viraje Dekhat daitay asur dal bhaje ।।

Satay dharam mad lobh na gaaje Kam krodh mad lobh na chhaje ।।

Santbhakt sajjan manranjan Danuj asur dushtan dal ganjan ।।

Sukh upjaay kasht sab bhanjan Dhosh mitaay karat jan sajjan ।।

Paap kaat bhav sindhu utaran Kasht naashkar bakat ubaran ।।

Karat anek roop prabhu dhaaran Keval aap bhakti ke kaaran ।।

Dharani dhenu ban tumhi pukara Tab tum roop Ram ka dhara ।।

Bhaar utaar asur dal maara Ravan aadik ko sanhara ।।

Aap varah roop banaya Hiranyaksh ko maar giraya ।।

Dhar matsay tan sindu banaya Chaudah ratanan ko niklaya ।।

Amilakh asuran dvand machaya Roop mohini aap dikhaya ।।

Devan ko amrit paan karaya Asuran ko chhavi se bahlaya ।।

Kurm roop dhar sindu majhaya Mandrachal giri turat uthaya ।।

Shankar ka tum fand chhudaya Bhasmasur ko roop dikhaya ।।

Vedan ko jab asur dubaya Kar prabandh unhe dhundhvaya ।।

Mohit bankar khalahi nachaya Usahi kar se bhasam karaya ।।

Asur jalandar ati baldaai Sankar se un kinah ladayi ।।

Haar paar Shiv sakal banayi Kin sati se chhal khal jaayi ।।

Sumiran kin tumhe shivrani Batlaai sab vipat kahani ।।

Tab tum bane munishwar gyani Vrinda ki sab surti bhulani ।।

Ho shaparsh dharm kshti mani Hana asur ur Shiv shaitani ।।

Tumne dhruv prahlaad ubare Hirnakush aadik khal mare ।।

Ganika aur ajamil taare Bahut bhakt bhav sindhu utaare ।।

Harhu sakal santaap hamare Krapa karhu hari sirjan haare ।।

Dekhhu mai nij darsh tumhare Deen bandu bhaktan hitkaare ।।

Chahat apka sevak darshan Karhu dya apni madhusudan ।।

Janu nahi yogya jap poojan Hoy yagya stuti anumodan ।।

Shildaya santosh sulakshan Vidit nahi vratbodh vilakshan ।।

Karhu apka kis vidhi poojan Kumati vilok hot dukh bhishan ।।

Karhu Pranaam kon vidhisumiran Kon bhanti mai karhu samarpan ।।

Sur muni karat sada sevkai Harshit rahat param gati paai ।।

Din dukhin par sada sahai Nij jan jaan lev apnayi ।।

Paap dosh santaap nashao Bhav-bandhan se mukat karayo ।।

Sukh sampati de sukh upjao Nij charnan ka daas banao ।।

Nigam sada ye vinay sunave Padhai sune so jan sukh pave ।।

।। Iti Shri Vishnu Chalisa ।।

Share: